Obavijest o početku postupka jednostavne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

 

Obavijest o početku postupka jednostavne nabave

 

Obavještavamo Vas da je dana 23.07.2020. godine započet postupak jednostavne nabave za predmet nabave Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u naselju Donji Lapac.

Evidencijski broj nabave: JN 21/2020.

Predmet nabave: Izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta i ulica u naselju Donji Lapac.

 

Dokumentacija za nadmetanje poslana je na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta.