Obavijest o početku postupka jednostavne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

 

Obavijest o početku postupka jednostavne nabave

 

Obavještavamo Vas da je dana 30.04.2021. godine započet postupak jednostavne nabave za predmet nabave Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gornji Lapac (Glavica).

Evidencijski broj nabave: JN 22/2021.

Predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Gornji Lapac (Glavica).

 

Dokumentacija za nadmetanje poslana je na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta.