Obavijest o početku postupka jednostavne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

 

Obavijest o početku postupka jednostavne nabave

 

Obavještavamo Vas da je dana 01.06.2020. godine započet postupak jednostavne nabave za predmet nabave Sanacija zgrade Općinske uprave.

Evidencijski broj nabave: JN 17/2020.

Predmet nabave: Sanacija zgrade Općinske uprave.

 

Dokumentacija za nadmetanje poslana je na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta.