Obavijest o vremenu održavanja intervjua

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac na radno mjesto Viši referent za financije (1 izvršitelj/ica), temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje sljedeću Obavijest o vremenu održavanja intervjua s kandidatima

 

Obavijest