Obavijest o vremenu održavanja pisanog testiranja

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA

KLASA: 112-03/23-01/1
URBROJ: 2125-7-01-23-05
Donji Lapac, 11.01.2023. godine

Temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA
o vremenu održavanja pisanog testiranja i intervjua

Za radna mjesta:

  1. Voditelj za provedbu projekata EU – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.
  2. Financijski administrator provedbe projekata EU – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova za vrijeme trajanja projekta.

Testiranje kandidata koji su udovoljili formalnim uvjetima natječaja održat će se u Općinskoj vijećnici na adresi Trg Nikole Tesle 6, Donji Lapac i to:

  • za Voditelja za provedbu projekata EU – dana 17. siječnja 2023. godine u 10:00 sati
  • za Financijskog administratora provedbe projekata EU – dana 17. siječnja 2023. godine u 11.30 sati.

Objavom ovog poziva na web stranici Općine Donji Lapac www.donjilapac.hr i oglasnoj ploči kandidati se smatraju obaviještenim o pozivu na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA