Obavijest poljoprivrednicima i zakupnicima državnog poljoprivrednog zemljišta

Dana 11.4. 2023.g. (UTORAK), s početkom u 11 sati,  u prostoru Srednje škole u Donjem Lapcu, održati će se tečaj za poljoprivrednike na temu:

  • Tumačenje PRAVILNIKAO PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2023. GODINU,
  • UZIMANJE UZORAKA TLA

Cilj ovog tečaja je:

– upoznati poljoprivrednike s novinama u podnošenju zahtjeva za potporu za 2023.g.

– osposobiti zakupnike državnog poljoprivrednog zemljišta koji imaju Arkod parcele površine 1 ili veće od 1 ha, kako bi bili u mogućnosti sami uzeti i poslati na analizu uzorke zemljišta u neki od ovlaštenih laboratorija.

Naime, po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu zakupnici su dužni na početku zakupa napraviti analizu zemljišta kako bi mogli dokazati da kroz korištenje nisu smanjili njegovu vrijednost. Onima koji nemaju odslušan ovakav tečaj, uzorke može uzimati samo ovlaštena ustanova.

Tečaj će održati službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede pri Ministarstvu poljoprivrede (bivša Savjetodavna služba) iz Gospića.“