Obavijest za zakup poljoprivrednog zemljišta

Općina Donji Lapac raspisala je Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Donji Lapac koji traje 30 dana, računajući od dana objave, a to je 17.05.2022. godine.

Tekst samog Natječaja sa popratnom dokumentacijom možete vidjeti na internet stranici www.donjilapac.hr

SAVJETOVANJE sa zainteresiranom javnošću o Javnom natječaju održat će se 26.05.2022. godine (ČETVRTAK) u 12:00 sati u zgradi bivše srednje škole (VELIKA SALA).

Općina Donji Lapac