Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti potupak ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju turizma

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti potupak ocjene odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju turizma

 

Odluka