Odluka o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju

REPUBLIKA  HRVATSKA

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Općinski Načelnik Općine Donji Lapac donosi Odluku o izboru najpovoljnije ponude na javnom natječaju.

Odluka