Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Obljaj

 

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Obljaj

 

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda