Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava građenja

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKI NAČELNIK

 

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za osnivanje prava građenja

 

Odluka