Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja općine Donji Lapac

Na poveznici ispod možete pogledati Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja općine Donji Lapac

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za II. Izmjenu i dopunu prostornog plana uređenja općine Donji Lapac