Oglas za prijem prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Visočica d.o.o.
Udbinska cesta 2
53 250 Donji Lapac  

 

Na temelju članka 9. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Visočica d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, u skladu s Pravilnikom o radu, Zakonom o radu i Zakonom o trgovačkim društvima, dana 5.12.2018. godine donosi

 

Odluku o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 radnika na radnom mjestu STROJAR GRAĐEVINSKIH STROJEVA I VOZAČ (m/ž)

 

Ovom Odlukom o uvjetima i objavi natječaja za prijem u radni odnos na određeno vrijeme 1 radnika na radnom mjestu strojar građevinskih strojeva i vozač (m/ž) (u nastavku: Odluka) utvrđuju se sljedeći uvjeti za prijem u radni odnos:

 

1 Uvjeti:

  • Srednja škola 3 godine ili srednja škola 4 godine, SSS automehaničarske struke
  • Minimalno radno iskustvo: 1 godina u struci
  • Vozačka dozvola B, C1, C, F i G kategorije, poželjno C1E i CE kategorije

 

2. Uz pismenu prijavu (zamolbu) na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

  • Životopis
  • Preslika osobne iskaznice
  • Dokaz o završenoj školi
  • Presliku važeće vozačke dozvole
  • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Potvrda HZMO-a o duljini radnog staža (ispis e-radne knjižice)
  • Dokaz o Hrvatskom državljanstvu

 

3. Ostale napomene:

Opis poslova radnog mjesta strojar građevinskih strojeva i vozač, sastoji se od: upravlja građevinskim strojem (u cestovnom prometu) na gradilištu i sl., redovno održavanje strojeva (podmazivanje, podešavanje, čišćenje stroja, otklanjanje manjih kvarova i sl.), upravlja kamionom, terenskim ili putničkim vozilom u cestovnom prometu, obavlja tehničke radove i periodične preglede, obavlja fizičke poslove, obavlja ostale zadaće po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Osoba se zapošljava na određeno vrijeme na period od jedne (1) godine uz probni rad u trajanju od 60 dana.

Prednost pri zapošljavanju ima kandidat ili kandidatkinja koji/a prilikom prijave pored propisanih uvjeta natječaja dostave veći broj uvjerenja o osposobljenosti relevantnih za komunalne djelatnosti. Ukoliko postoje dva ili više kandidata sa istim uvjetima organizirat će se testiranje kandidata o čemu će biti naknadno obaviješteni.

 

Prijave se podnose do 13.12.2018. godine na adresu Visočica d.o.o., Udbinska cesta 2, 53250 Donji Lapac u zatvorenoj omotnici sa kompletnom dokumentacijom. Prijave za natječaj moraju biti zaprimljene u društvu Visočica d.o.o., bez obzira na način dostave, u roku za podnošenje zamolbe odnosno do 13.12.2018. godine. Zakašnjele prijave neće se razmatrati.

 

Ovaj natječaj objavljuje se na internetskoj stranici Općine Donji Lapac, www.donjilapac.hr i oglasnoj ploči Visočice d.o.o.

 

Tekst natječaja