OGLAS Za prijem u radni odnos Domara

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

 

KLASA: 112-03/19-01/57

UR. BROJ: 2125/07-03-19-01

Donji Lapac, 09. prosinca  2019.godine.

 

Na temelju članka  19. stavak 1., članka 29. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08, 61/11, 04/18 – dalje u tekstu Zakon), Privremeni Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, raspisuje,

O G L A S

Za prijem u radni odnos Domara u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac – 1. izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6. (šest) mjeseci, na pola radnog vremena 20. (dvadeset) sati tjedno.

 

OGLAS Za prijem u radni odnos Domara