Oglas Za prijem u radni odnos Domara u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac

Na temelju članka 19. stavak 1., članka 29. i članka 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11 – dalje u tekstu Zakon), Privremeni Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Donji Lapac, raspisuje,

Oglas

Za prijem u radni odnos Domara u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac – 1. izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju od 6. (šest) mjeseci, na pola radnog vremena 20. (dvadeset) sati tjedno.

Cjelokupan tekst oglasa možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Oglas za prijem u radni odnos Domara