Općina Donji Lapac provodi radove na sanaciji Vodoopskrbnog sustava Donji Lapac.

Općina Donji Lapac provodi radove na sanaciji Vodoopskrbnog sustava Donji Lapac.

INVESTITOR: OPĆINA DONJI LAPAC, TRG NIKOLE TESLE  6, DONJI LAPAC

IZVOĐAČ RADOVA: “VISOČICA” KOMUNALAC d.o.o., UDBINSKA CESTA 2, DONJI LAPAC

NADZOR: APZ HIDRIA d.o.o. ZAGREB

VRIJEDNOST PROJEKTA: 298.565,63 kuna

 

 

PROJEKT JE SUFINANCIRAN OD STRANE MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE PO “PROGRAMU ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE” U IZNOSU OD 268.470,21 kuna.