Poziv na javno savjetovanje u 2023. godini – odluke o porezima Općine Donji Lapac

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Općine Donji Lapac.

Općina Donji Lapac pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o porezima Općine Donji Lapac.

Javno Savjetovanje otvoreno je od 01.12. – 13.12.2023.g.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 13.12.2023.g. dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga predmetne Odluke putem priloženog obrasca na adresu elektroničke pošte financije@donjilapac.hr , putem pošte na adresu Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6 ili osobno predajom u pisarnici.

NAČELNIK OPĆINE