Osnovna škola “Donji Lapac”

Osnovno školstvo u Donjem Lapcu datira od 1826 godine pod nazivom “NIŽA PUČKA ŠKOLA” iz zapisa o Lici. Kroz vrijeme od 1826 godine do 1960 godine nema dokumentacije o postojanju škole. Prema papirologiji ,današnji objekti su građeni u vremenu od 1960-1965 godine. Kroz vrijeme vidljivo je da je mijenjala naziv OŠ “Donji Lapac”, potom OŠ “Heroji Braće Popović”. Po iskazima mještana u istom objektu je radila osnovna i srednja škola sa smjerovima: ekonomske i zanatskih struka. Prvi upis u Trgovačkom sudu u Splitu, potom u Trgovačkom sudu u Karlovcu vidljivo je Osnivački akt “ODLUKA SKUPŠTINE OPĆINE DONJI LAPAC” od 31.siječnja 1966 godine. Školu je prije Domovinskog rata pohađalo od 400 do 600 učenika s područnim školama. Osnovna škola “HEROJI BRAĆA POPOVIĆ” 1996 godine mijenja naziv u OŠ”DONJI LAPAC”.Nakon Domovinskog rata je započela s radom 01.veljače 1996 godine. Obzirom na velika oštećenja, djelimično je obnovljena za samo 28 učenika. Školsko područje iz kojeg su učenici obuhvaća: Donji Lapac, Cepaćuše, Nebljusi, Krug , Birovača, Dnopolje, Oraovac, Gajine, Gornji Lapac, Boričevac, Dobroselo, Doljani, Brotnja, Suvaja, Begluci, Neteka i Srb. Za sve učenike udaljene tri(3) i više kilometara osiguran je prijevoz, te dnevna kilometraža iznosi 280 kilometara.

Školska 1995/1996 godina

Počela je s nastavom u nižim razredima (RAZREDNA NASTAVA) 12.veljače, a s predmetnom nastavom 26.veljače 1996 godine.

Službeno je otvorena 20.veljače iste godine. Nastava se izvodila u tri (3) kombinirana odjela:

1. kombinacija od 1 do 4 razreda s ukupno 8 učenika

1. kombinacija 5 i 6 razreda s ukupno 12 učenika

1. kombinacija 7 i 8 razreda s ukupno 8 učenika

– do kraja školske godine, s ravnateljem, u nastavi je radilo pet učitelja.

Školska 1996/1997 godina

Organiziran je rad u prvoj smjeni s ukupno 5 odjela:

1 .odjel kombiniran od 1 do 4 razreda

4. odjela čista od 5 do 8 razreda

– školu je pohađalo ukupno 71 učenik.

Školska 1997/1998 godina

Razredna nastava se izvodila u dvije kombinacije:

1.kombinacija 1 i 3 razred

1.kombinacija 2 i 4 razred

Predmetna nastava od 5 do 8 razreda se izvodila u čistim odjelima.

Škola je imala šest (6) odjela i ukupno 95 učenika.

Prvi puta na Županijskom natjecanju škola je dobila prvaka u stolnom tenisu u pojedinačnom natjecanju.

Školska 1998/1999 godina

Nije bilo kombiniranih odjela, povećanjem broja učenika razredna nastava je organizirana u čistim odjelima od 1 do 4 razreda.

Škola je imala osam (8) odjela od 1 do 8 razreda i ukupno 107 učenika.

Rezultati na Županijskom natjecanju učenika nisu izostali, s time da su osvojili prvo mjesto u stolnom tenisu u pojedinačnom i ekipnom, potom nas predstavili na državnom natjecanju.

Školske 1999/2000 godine

Škola broji 8 odjela od 1 do 8 razreda sa ukupno 116 učenika.

– razredna nastava 58 učenika

– predmetna nastava 58 učenika

U stolnom tenisu na Županijskom natjecanju učenici su zauzeli drugo (2) mjesto, Školski športski klub Donji Lapac sa voditeljem je i dalje aktivan kroz cijelu školsku godinu.

Školske 2000/2001 godina

Škola ima osam (8) odjela od 1 do 8 razreda i ukupno 126 učenika.

Škola je u donaciji od humanitarne organizacije CRS-a dobila informatičku učionu sa jedanaest (11) računala, dva (2) pisača i namještaj te pomagala u pokretanju niza aktivnosti u školi, informatička, likovna, ritmička i športska radionica.

Učenici su se na Županijskom natjecanju predstavili u:

Lidranu, matematici, zemljopisu i na športskim natjecanjima.

Rezultati postignuti u stolnom tenisu su postali dio tradicije škole, ponovno su prvaci na nivou Županije i učešće na državnoj razini.

Organiziran je Plan i program dodatne nastave za djecu srpske nacionalne manjine pod nazivom”Njegovanje srpskog jezika i kulture” Dodatni program je započeo 01.travnja 2001 godine, ukupno je uključeno 30 učenika srpske nacionalnosti.

Školska 2001/2002 godina.

Škola ima 8 odjela od 1 do 8 razreda i ukupno 134 učenika.

Kao i proteklih godina učenici (dječaci i djevojčice) su osvojili prvo mjesto u stolnom tenisu na Županijskoj razini i školu predstavili na državnom natjecanju.

Školska 2002/2003 godina.

Škola ima 8 odjela od 1 do 8 razreda i ukupno 135 učenika.

Uspjeh učenika na Županijskom natjecanju je zavidan iz svih predmeta naročito uspjeh u stolnom tenisu i likovnom stvaralaštvu.

U likovnom stvaralaštvu od 950 pristiglih dječijih uradaka sa Županijskih smotri Državno povjerenstvo odabralo je za izložbu 250 uradaka. Nagrađeno je i od toga pozvano 30 učenika i 23 učitelja na Državno natjecanje. Među 30 najboljih je i učenik 6 razreda Ivan Matić.

Školska  2012/2013 godina.

Škola ima 8 odjela od 1 do 8 razreda i ukupno 80 učenika.

Uspjeh učenika na Županijskom natjecanju je zavidan iz svih predmeta naročito uspjeh u stolnom tenisu i likovnom stvaralaštvu.

Školska 2013/2014 godina

Škola ima 8 odjela od 1 do 8 razreda i ukupno 77 učenika.

Ravnatelj OŠ

Marko Matić prof.