Plan nabave 2014

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“ br. 90/11, 83/13, i 143/13) i članka  30.  Statuta Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije 16/13, Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na svojoj 6.sjednici  održanoj dana 15.04.2014 godine, donosi

PLAN NABAVE ZA 2014. GODINU

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Plan nabave