Plan nabave 2016

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi („N.N.“ br. 90/11, 83/13, i 143/13) i članka  30.  Statuta Općine Donji Lapac («Županijski glasnik» Ličko-senjske županije (16/13 i 21/14), Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na svojoj 22. sjednici  održanoj dana 21.12.2015 godine, donosi

 

 PLAN

 nabave za 2016 godinu

 

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Plan nabave za 2016. godinu