Plan razvojnih programa Općine Donji Lapac za razdoblje 2016. – 2018. godina

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

 

Na temelju članka 16 stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12) i članka 30 Statuta Općine Donji Lapac (“Županijski glasnik” Ličk-senjske županije, broj 16/13. i 21/14) Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na 22. sjednici održanoj dana 21.12.2015. godine donosi

 

Plan razvojnih programa Općine Donji Lapac za razdoblje 2016. – 2018. godine

 

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici:

Plan razvojnih programa Općine Donji Lapac za razdoblje 2016. – 2018. godine