Pojašnjenje dokumentacije o nabavi – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za potrebe općine Donji Lapac

Općina Donji Lapac

Trg Nikole Tesle 6

53 250 Donji Lapac

 

 

Pojašnjenje dokumentacije o nabavi – Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za potrebe općine Donji Lapac

 

Poveznica