Popis sklopljenih ugovora u 2013.

STANJE NA DAN: 13.12.2013.

 

 

 

 

 

RBR.

VRSTA UGOVORA

DATUM SKLAPANJA

IZNOS BEZ PDV-A

IZNOS S PDV-OM

RAZDOBLJE NA KOJE JE SKLOPLJEN

SUBJEKT S KOJIM JE SKLOPLJEN

DATUM IZVRŠENJA

PLAĆANJE IZ  PRORAČUNA JEDINICE 
(DA ili NE)

DRUGI IZVOR FINANCIRANJA, AKO NIJE PRORAČUN JEDINICE

1

UGOVOR O SURADNJI

16.07.2013.

 

250.800,00

od 01.srpnja 2013. do 31. prosinca 2013.

Ministarstvo socijalne politike i mladih

 

NE

Ministarstvo socjalne politike i mladih

2

UGOVOR O GRAĐENJU

04.11.2013.

48.591,20

60.739,00

60 dana

Malta, bravarski obrt

 

NE

Hrvatska turistička zajednica

3

UGOVOR O DJELU

05.11.2013.

 

8.000,00

05.11.2013. – 31.12.2013.

Milan Knežević

 

DA

 

4

UGOVOR o stručnom osposobljavanju za rad

23.09.2013.

 

1.600,00

od 23.09.2013. do 22.09.2013.

Josipa Matić

 

NE

Hrvatski zavod za zapošljavanje

5

UGOVOR o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Donji Lapac

15.10.2013.

268,8

336

listopad- prosinac 2013.

AUTOTRANS d.o.o.

 

DA

 

6

UGOVOR o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa

23.10.2013.

 

6.608.28

od 23.09.2013. do 22.09.2014.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

7

UGOVOR o poslovnoj suradnji na projektima tiskanja edukativnih brošura “ALKOHOL I MLADI”, “MLADI I DROGA” I “KOCKANJE I MLADI”

27.09.2013.

 

1.500,00

 

POSLOVNE ZONE RIJEKA d.o.o.

 

DA

 

8

UGOVOR O ZAMJENI KATASTARSKIH ČESTICA

30.10.2013.

 

 

 

Čedomir Cvjetićanin

 

 

 

9

UGOVOR br. 18/13 TNP o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima u 2013. godini

19.kolovoza 2013. godine

 

60.000,00

 

HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA

31.12.2013.

 

Hrvatska turistička zajednica

10

UGOVOR o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 

18.03.2013.

 

6.608,28

od 25.02.2013. do 24.02.2014.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

11

UGOVOR o financiranju 100% zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu Revitalizacija ruralnih područja

05.06.2013.

 

423.216,25

od 08.05.2013. do 07.10.2013.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

12

UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA Broj 4019-13-000854

25.07.2013.

 

 

važi od  22.07.2013., a sklopljen je na neodređeno

ELEKTROLIKA GOSPIĆ

 

 

 

13

ANEKS UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

07.05.2013.

 

51.000,00

 

MUJANIĆ D.O.O.

 

 

Mujanić d.o.o.

14

UGOVOR O PRIKLJUČENJU 401903-130039-00110100

03.05.2013.

 

50.793,75

 

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 

DA

 

15

UGOVOR o financiranju 100% zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu, Pomoć starijim i nemoćnim stanovnicima Općine Donji Lapac

07.06.2013.

 

31.575,57

od 27.05.2013. do 26.08.2013.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

16

UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA Broj 4019-13-000623

11.06.2013.

 

 

 

ELEKTROLIKA GOSPIĆ

 

 

 

17

UGOVOR O KORIŠTENJU JAVNE USLUGE NA MREŽI NISKOG NAPONA Broj 4019-13-000622

11.06.2013.

 

 

 

ELEKTROLIKA GOSPIĆ

 

 

 

18

UGOVOR o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu financiranju 100% Radom za pomoć u razvoju zajednice

28.01.2013.

 

71.948,60

od 10.01.2013. do 09.04.2013.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

19

UGOVOR o sufinanciranju ili financiranju zapošljavanja nezaposlenih osoba u javnom radu financiranju 100% Dostojanstveniji i kvalitetniji život starijih i nemoćnih

22.02.2013.

 

40.918,35

od 18.02.2013. do 17.05.2013.

HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE I POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA

 

 

Hrvatski zavod za zapošljavanje

20

UGOVOR o sufinanciranju programa predškole

11.04.2013.

 

6.081,98

školska godina 2013/2014

Osnovna škola Donji Lapac

 

DA

 

21

UGOVOR O PRIKLJUČENJU 401903-130037-00110106

10.05.2013.

6.210,00

7.762,50

 

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 

DA

 

22

UGOVOR O RADU na određeno vrijeme

17.05.2013.

 

 

na određeno vrijeme u trajanju od 3. (tri) mjeseca)

Rajko Milanović

 

DA

 

23

UGOVOR o podmirenju neostvarenih prihoda (subvencija) za županijsku autobusnu liniju Donji Lapac -Gospić i obratno

25.03.2013.

 

60.000,00

od 01.01.2013. do 31.12.2013.

AUTOTRANS d.o.o.

 

DA

 

24

UGOVOR o stručnom osposobljavanju za rad

25.02.2013.

 

1.600,00

od 25.02.2013. do 24.02.2014.

Milan Đukić

 

NE

Hrvatski zavod za zapošljavanje

25

SPORAZUM O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE VODOVODNOG SUSTAVA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI LAPAC

06.02.2013.

 

200.000,00

 

REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo unutarnjih poslova

 

NE

Ministarstvo unutarnjih poslova