POREZ NA NEKRETNINE OBAVIJEST I POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

REPUBLIKA HRVATSKA

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DONJI LAPAC

Jedinstveni upravni odjel

  

POREZ NA NEKRETNINE 

 OBAVIJEST I  POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

 

 

Obavještavamo građane i pravne osobe – sve vlasnike nekretnina na području Općine Donji Lapac da od 01.01.2018. godine obveze plaćanja komunalne naknade, spomeničke rente i poreza na kuće za odmor  zamjenjuje POREZ NA NEKRETNINE.

 

 

PREDMET OPOREZIVANJA SU  NEKRETNINE  (stambeni; poslovni; garažni; drugi pomoćni prostor (podrumi, tavani, ljetne kuhinje, skladišta  odnosno svi  prateći objekti koji su povezani sa stambenim  ili poslovnim prostorom); ostali prostori bez namjene; građevinsko zemljište koje se koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište ako se nalazi unutar građevinskog područja).

 

Temeljem Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine”, broj 115/16) POREZNI OBVEZNIK  JE  VLASNIK-SUVLASNIK nekretnine kao samostalni posjednik.

 

Samo u iznimnim situacijama porezni obveznik može biti  nesamostalni posjednik, odnosno  korisnik nekretnine.  Ako je vlasnik poreznu obvezu pravnim poslom – ugovorom prenio na nesamostalnog posjednika – korisnika nekretnine  primjenom članka 51. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima  vlasnik solidarno jamči za naplatu poreza.  Navedeno znači da će vlasnik, ako korisnik nekretnine ne plati porez morati platiti dug korisnika. 

 

 

Rok za dostavu podataka propisan Zakonom o lokalnim porezima je 31.10.2017. god.

 

Građani i pravne osobe ne moraju čekati pisani poziv, već  mogu obrasce objavljene na ovoj stranici www.donjilapac.hr  popuniti, potpisati s obje strane  i dostaviti u Općinu Donji Lapac.

 

Ako je vlasnik nekretnine pravna osoba popunjene obrasce potpisuje  odgovorna osoba pravne osobe, a podaci trebaju biti  ovjereni  žigom pravne osobe.

 

Molimo građane i pravne osobe da zbog naše obveze ažuriranja baze podataka s popunjavanjem i dostavom obrasca/obrazaca  ne čekaju krajnji, Zakonom propisan rok dostave podataka.

 

Građani ili pravne osobe koje imaju više nekretnina u vlasništvu koje se nalaze na različitim lokacijama na području Općine Donji Lapac  za svaku nekretninu trebaju popuniti zaseban obrazac.

 

Člankom 59. Zakona o lokalnim porezima propisano je da će jedinice  lokalne samouprave (gradovi i općine) poreznim obveznicima (građanima i  pravnim osobama) koji ne dostave podatke o nekretnini  utvrditi poreznu obvezu na osnovi podataka kojima grad ili općina raspolaže, ali s najvišim koeficijentima za stanje i dob koje propisuje navedeni Zakon.

  

Popunjene obrasce građani i pravne osobe  mogu osobno predati u Općinu Donji Lapac, Trg.Nikole Tesle  6, 53250 Donji Lapac  poslati putem pošte na navedenu adresu  ili dostaviti skenirane (radi potpisa vlasnika)  na e-mail adresu

opcina-donji-lapac@gs.htnet.hr

 

Ako je  vlasnik nekretnine poreznu obvezu (plaćanje poreza na nekretnine) prenio na korisnika  potrebno je uz popunjen/e i potpisan/e obrazac/obrasce dostaviti i Ugovor iz kojeg je vidljivo da je plaćanje porezne obveze  za nekretninu prenijeto na korisnika nekretnine.  

 

 

NAPOMENE

 

U slučaju  nejasnoća vezanih uz popunjavanje obrasca/obrazaca  slobodno se obratite  u Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac  gdje će vam službenici dati upute za popunjavanje obrazaca.

 

  

KONTAKT PODACI:

 

Jedinstveni upravni odjel Općine Donji Lapac

Trg.Nikole Tesle 6,53250 Donji Lapac

 

Telefon: 053/765  037

Faks: 053/ 765 036

E mail: opcina-donji-lapac@gs.htnet.hr

                                                              

 

Klasa: 410-21/17-01/15

Ur.br: 2125/07-03-17-01

Donji Lapac, 01.08.2017.god

             

 

 

OPĆINA DONJI LAPAC

Jedinstveni upravni odjel

 

Obrazac porez na nekretnine – stambeni prostor

Obrazac porez na nekretnine – poslovni prostor