Poziv na prethodnu provjeru znanja (intervju)

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
KLASA:100-01/22-01/4
URBROJ:2125-7-01-23-29
Donji Lapac 09.01.2023 godine.

Na temelju članka 22.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( NN 86/08,61/11,04/18) Te na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga Zaželi bolji Donji Lapac Faza III ( UP.02.1.1.16.0484 )Ministarstva rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijem u službu na određeno vrijeme za radno mjesto Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i /ili osobama u nepovoljnom položaju i/ili osobama s invaliditetom, teško bolesnim osobama( mlađe i starije dobi ) „Zaželi bolji Donji Lapac“ faza III dana 09.01.2023 godine objavljuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja (INTERVJU)

Povjerenstvo utvrđuje da na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti na radno mjesto Radnica za pomoći potporu starijim osobama i /ili osobama u nepovoljnom položaju i /ili osobama s invaliditetom ,teško bolesnim osobama(mlađe i starije dobi) PROJEKTA „Zaželi bolji Donji Lapac“ FAZA III, 14 izvršitelj/ica , mogu pristupiti sljedeće kandidati / kinje koje ispunjavaju tražene uvjete javnog natječaja.

  1. ZORA RADAKOVIĆ , 2. ANKA ŠTERLE, 3. MARJANA RAŠETA, 4. MILKA VLATKOVIĆ, 5. DRAGA REPAC, 6. BRANKICA BUBALO, 7. MILENA SAVATOVIĆ, 8. NEVENKA BURMUĐIJA, 9. JOVANA MRĐA, 10.VESNA ĐUKIĆ, 11.JELENA BAJIĆ, 12. NIKOLINA VOJNOVIĆ, 13.VESNA REPAC, 14. DRAGANA BUBALO, 15. ANGELINA BABIĆ, 16. DRAGANA MEDĆ

Navedene kandidatkinje pozivaju se pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti koja će se održati dana :
13.01.2023 godine( PETAK ) u 10.00 sati , u prostorijama Općine Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6.

Po dolasku na provjeru znanja ,od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidat koji ne može dokazati identitet, kao osoba za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na natječaj za radno mjesto za koje se obavlja intervju, neće moći pristupiti intervju.
Za kandidata koji ne pristupi INTERVJU smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda intervjua.

Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom dojmu ostvarenih zapažanja u razgovoru.

Ovaj poziv objavljuje se na web stranici (www donjilapac.hr)Općine Donji Lapac i na Oglasnoj ploči Općine Donji Lapac

POČETAK INTERVJUA JE U 10.00 SATI U PROSTORIJAMA OPĆINE DONJI LAPAC SLIJEDOM KAKO SLIJEDI U OBJAVI I RANG LISTI od 1- 16 kandidatkinja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja: