Poziv za iskaz interesa za radni odnos: Voditelj klastera:

Postanite dio integralnog razvoja Like kao VODITELJ KLASTERA

 

LAG LIKA namjerava osnovati Klaster voća i povrća i Klaster stočarske proizvodnje te raspisuje poziv za voditelje dvaju klastera.

a) Klaster stočarske proizvodnje

b) Klaster voća i povrća

 

 

Djelokrug rada:

Uspostavljanje i vođenje klastera. Promocija klastera na domaćim i ino sajmovima, unaprjeđenje rada, stvaranje zajedničkog proizvoda klastera i njegova promocija, pisanje i prijavljivanje projektnih prijedloga za klaster i članove klastera na EU i nacionalne fondove, umrežavanje s drugim istim i povezanim klasterima, praćenje i informiranje članica klastera sa svim zakonskim i drugim promjenama vezanih sa srodnom granom poljoprivrede, podnošenje izvješća o radu članovima klastera i svi poslovi povezani s radom klastera.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

  • CV u Europass obliku
  • Dokaz o odgovarajućoj stručnoj spremi (kopija diplome)
  • Dokaz o stečenom radnom iskustvu
  • Uvjerenje o nekažnjavanju
  • Kratki opis viđenja rada u klasteru i prijedlog razvoja poslovanja klastera (max 2 stranice A4, ariel 12)
  • Obavezno naznačiti za koji klaster se javljate

Prijave slati na adresu: LAG Lika – Lokalna akcijska grupa Lika, Budačka 12, 53000 Gospić ili na e-mail: lag-lika@lag- lika.hr s naznakom „Poziv za iskaz interesa za voditelja klastera stočarske proizvodnje“ ili „Poziv za iskaz interesa za voditelja klastera voća i povrća“

Kontakt: lag-lika@lag- lika.hr

 

Pozivni letak