PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16) i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac (“Županijski glasnik” Ličko-senjske županije br. 16/13 i 21/14) , Općinsko vijeće Općine Donji Lapac na svojoj 6.sjednici održanoj dana 29.03.2018. godine, donosi

PRAVILNIK O JEDNOSTAVNOJ NABAVI

Dokument možete pogledati na sljedećoj poveznici: