PRAVOVALJANA LISTA KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DONJI LAPAC

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

 

Na osnovi članka 18. stavka 1. i 2., članka 20. stavka 1., 2. i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Lapac, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU LISTU KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI DONJI LAPAC

 

Predlagatelj: SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ – SNV

 

Pravovaljana lista kandidata