Predstavljanje mjere M06 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja

 

Predstavljanje mjere M06 „Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja“

 

17.11.2017. Početak u 11 h – Vijećnica Općine Donji Lapac u bivšoj zgradi srednje škole

 

Podmjera 6.1. „Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima“

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Visina potpore po korisniku iznosi 50.000 eura u kunskoj protuvrijednosti. Isplata se vrši u tri rate u razdoblju od najviše tri godine na način da 30% ukupno odobrene javne potpore korisnik može dobiti nakon odluke o dodjeli potpore (uz uvjet da je u trenutku podnošenja zahtjeva za isplatu upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva i prijavljeni SO je registriran), zatim 50% nakon tri mjeseca, a ne kasnije od dvanaest mjeseci nakon isplate prve rate uz dokaz da su aktivnosti iz poslovnog plana započete, te 20% nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu i stjecanja stručnih znanja i vještina ukoliko iste nije imao prilikom podnošenja zahtjeva za potporu.

 

Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici – osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva. Uvjeti prihvatljivosti za ovu podmjeru traže da poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 eura do 49.999 eura. Sve proizvodne jedinice koje predstavljaju utvrđeni ulazni prag poljoprivrednog gospodarstva za koje korisnik potporu moraju biti upisane u odgovarajuće registre sukladno postojećim propisima (upis zemljišta u ARKOD sustav i stoke u JRDŽ). Korisnik treba biti upisan u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva koje korisnik preuzima ili osniva uz upis u navedene registra najkasnije prilikom podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate ali ne kasnije od devet mjeseci nakon dodjele odluke o dodjeli sredstava. Korisnik ne smije biti registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od osamnaest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporu.

 

 

Podmjera 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

 

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti, za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja zahtjeva za potporu i iznosi 50.000 eura po korisniku. Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine tako da se 50% ukupno odobrene javne potpore isplaćuje nakon odluke o dodjeli potpore, a druga polovina nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu.

Korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva) te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 1.000 eura.

 

 

 Podmjera 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 

Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura, a isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine tako da se 50% odobrene javne potpore isplaćuje nakon odluke o dodjeli, a ostatak nakon provedbe svih aktivnosti.

 

 

Prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripadaju ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. Moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u trenutku podnošenja zahtjeva. Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere.