Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 
 
Temeljem članka 198. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), a s ciljem prethodnog savjetovanja u postupcima nabave radova, te nabave roba i usluga velike vrijednosti, u trajanju od pet dana od dana objave, za svaki pojedini predmet nabave, objavljuje na svojim internetskim stranicama:
  • opis predmeta nabave
  • tehničke specifikacije
  • kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta
  • kriterije za odabir ponude
  • posebne uvjete za izvršenje ugovora
Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge isključivo na sljedeću adresu elektroničke pošte opcinalapac.divjakm@gmail.com
Nakon provedenog savjetovanja razmotrit ćemo sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te isto objaviti na internetskim stranicama.