Registar ugovora o Javnoj nabavi


REPUBLIKA HRVATSKA

ŽUPANIJA LIČKO-SENJSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

 

Na temelju članka 21. st.2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine“ br. 90/11,83/13 i 143/13) objavljujemo

 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

 

 

Red. broj

 Predmet  

 nabave

Ev. br. nabave

i broj objave

Vrsta provedenog postupka

Iznos sklopljenog ugovora

Datum sklopljenog ugovora i rok na koji je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora

1.

Rekonstrukcija vodoopskrbnog sustava

Donji Lapac- Dnopolje

MV 01/2012

 

2012/S002-0052224

 

Otvoreni postupak

277.976,00

 

28.09.2012

45 dana

NERING d.o.o.

Sesvete

10.11.2012.

277.976,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Napomena: Iznosi su iskazani bez poreza na dodanu vrijednost.