KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI LAPAC

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI LAPAC

 

OBJAVLJUJE KONAČNE REZULTATE IZBORA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI LAPAC

 

Konačni rezultati