Šumarija Donji Lapac – Javni poziv

UŠP Gospić, Šumarija Donji Lapac objavila je Javni poziv posjednicima privatnih šuma na području šumarije Donji Lapac, koji možete pogledati na sljedećoj poveznici:

 

Šumarija Donji Lapac – Javni poziv