Udruge

Udruga penzionera Donji Lapac

Udruga je osnovana 2004.godine radi okupljanja i organiziranja umirovljenika na svom području, proučavanju i predlaganju rješenja pitanja mirovinskog i invalidskog osiguranja, stambenih pitanja i drugo., organiziranja akcija u cilju pomoći svojim članovima, sudjelovanja u radu onih udruga i organizacija koje odlučuju o pravima umirovljenika, zalaganja za prava umirovljenika da se najniža mirovina temelji prema plaći radnika, organiziranja nabave živežnih namirnica i drugih artikala po najpovoljnijim uvjetima za svoje članove,  pribavljanja i raspoređivanja sredstava koja ostvaruje od svog članstva, karitativnih i drugih udruga i organizacija, te fondova mirovinskog i invalidskog osiguranja. U zajednici sa drugim udrugama umirovljenika brine o poboljšanju materijalnog i društvenog položaja, a posebno organiziranje međusobne pomoći, kolekivnih odmora, sporta i rekreacije, zajedničkih izleta i drugih oblika pomaganja.

Predsjednik udruge: Marko Đukić

Kontakt:

UDRUGA PENZIONERA DONJI LAPAC

Stojana Matića 10

53250 Donji Lapac

Tel: 053 765 286

Udruga antifašističkih boraca i antifašista „27 FEBRUAR“ DONJI LAPAC

Skraćeni naziv je UABA „27 FEBRUAR“ DONJI LAPAC

Udruga je osnovana 2012. godine radi njegovanja tradicije antifašizma i antifašističke borbe. Okuplja članove udruge i surađuje s drugim antifašističkim udrugama na razini županije i Republike Hrvatske, pa su se tako na dan ustanka  27.07.2013.  bratimili sa općinom Zadar i njihovom udrugom antifašista te zajedno u Donjem Lapcu položili vijenac na spomenik narodnom heroju iz NOB-a Stojanu Matiću.

Predsjednik: Stevo Opačić

Potpredsjednik: Rajko Milanović

Kontakt:

UABA „27 FEBRUAR“ DONJI LAPAC

Stojana Matića 10

Donji Lapac 53250

Tel: 053/ 765 135

Klub ekstremnih sportova „UNA-ŠTRBAČKI BUK“

Skraćeni naziv je KES „UNA-ŠTRBAČKI BUK“, osnovana je 2008.godine. Svrha joj je praćenje i upoznavanje svojih članova sa međunarodnim iskustvom u ekstremnim sportovima, organiziranje i sprovođenje kurseva i obuke na osnovu sklopljenih ugovora sa nadležnim savezima i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Bavi se i usklađivanjem aktivnosti članova kluba i zastupanjem njihovih interesa pred općinskim i državnim organima, poticanjem rada svojih članova dodjeljivanjem nagrada za postignute rezultate i unapređivanje sporta. Sudjeluje i u izgradnji, održavanju i upravljanju sportskim terenima koji su mu potrebni, organizira i sprovodi klupska i druga natjecanja.

Predsjednik: Milan Ćopić

Tajnik: Željko Obradović

Kontakt:

KES „UNA-ŠTRBAČKI BUK“

Opatijska 8

Donji Lapac 53250

Mob: 098 477 319

Ženska Grupa Donji Lapac

Osnovana je 2000.god kao ogranak udruge HOMO iz Pule. Cilj osnutka je bio okupiti žene doseljene iz BiH i ostalih dijelova RH na prostor općine D.Lapac i žene povratnice, te zajedničkim druženjem i aktivnostima poboljšati toleranciju i kvalitetu života na, ratom devastiranom području. Prve aktivnosti su bile kreativne radionice pletenja i šivanja, obilježavanje Dana ljudskih prava, te osnivanje folklorne skupine. Udruga je postala članica Ženske mreže Hrvatske što je doprnjelo da njene članice prođu niz edukacija i na taj način prošire svoje djelovanje i aktivnosti. Od 2004.god. djeluje kao samostalna udruga i kroz svoj rad provodi sljedeće aktivnosti:

1. Obilježavanje prigodnih datuma: Dan žena, nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i dr.
2. Edukacija djece, mladih i odraslih
3. Pravna i psihološka podrška i pomoć žrtvama nasilja i osobama u potrebi
4. Organiziranje i provedba radionica, javnih tribina i manifestacija
5. Organiziranje izobrazbe i prekvalifikacije dugotrajno nezaposlenih osoba
6. Provedba EU projekata u RH i projekata prekogranične suradnje
7. Biblioteka-čitaonica
8. Pružanje podrške i pravne pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja
9. Članstvo u koordinacijskom timu mreže NVO-a Ličko senjske županije, te Vijeću za prevenciju Općine Donji Lapac
10. Pružanje podrške i savjeta građanima te posredovanje između njih i institucija u pogledu ishodovanja dokumentacije o državljanstvu, stambenom zbrinjavanju, socijalnoj pomoći, zdravstvenoj zaštiti te konvalidaciji radnog staža i dr.
11. Suradnja sa drugim ženskim organizacijama
12. Provedba programa Dječja igraonica u D.Lapcu i Srbu i programa „Kutak za djecu“

Adresa: Stojana Matića 10, Donji Lapac
OIB: 44599244096
Žiro račun: HR0323400091110160034
Kontakti:
Predsjednica: Snježana Krezić – 099 688 78 23
Tajnica: Milka Čučak – 098 948 39 49

Udruga pružatelja usluga privatnog smještaja Donji Lapac „OTKRIJTE LIKU“

Osnovana 2012.godine s cilljem organizacije savjetovanja, predavanja, seminara i drugih sličnih skupova o problemima. Osigurava savjetovanje i stručnu pomoć svojim članovima u zaštiti i promicanju svojih prava i interesa, nastupa na domaćim i međunarodnim sajmovima, izložbama turističkog karaktera samostalno ili u suradnji sa sličnim udrugama. Također ima mogućnost suradnje s jedinicma Državne uprave, samouprave i turističkim zajednicama. U opisu djelatnosti je i objavljivanje članaka i povremenih publikacija sukladno sa zakonom, redovito izvještavanje o stanju proizvoda i usluga, te predlaganje novih razvojnih mjera.

Predsjednica: Mira Vukša

Zamjenica predsjednice: Indira Mitar-Čulić

KONTAKT:

Udruga pružatelja usluga

privatnog smještaja Donji Lapac

„OTKRIJTE LIKU“

Trg Nikole Tesle 17

Donji Lapac 53250

Mob: 098 920 0859

Mail: discoverlika@net.hr

Udruga „ Pomoć u kući starijim osobama“

S radom je počela 2010.godine radi pomaganja starijim nemoćnim osobama u održavanju osobne higijene, te higijene stambenog prostora. Poslove koje vrši su pripremanje toplih obroka, održavanja i pranja rublja, pomoć u težim poslovima u kući i oko kuće, nabavke namirnica, ljekova, mjerenje tlaka i šećera u krvi, vođenje na labaratorijske pretrage, preventivno djelovanje. Također vrše razgovor o prehrani, pomažu u fizikalnoj terapiji, pratnja k lječniku i u druge ustanove. Pomažu u raspodjeli humanitarne pomoći korisnicima usluga zavisno od donacija.

Predsjednik: Dane Jazić

KONTAKT:

Pomoć u kući starijim osobama

Stojana Matića 10

Donji Lapac 53250

Mob: 098 179 0236

Hrvatski Crveni Križ

Hrvatski Crveni križ nacionalno je društvo Crvenog križa Republike Hrvatske i u tom je svojstvu priznat od Vlade Republike Hrvatske i Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC). Hrvatski Crveni križ djeluje putem Nacionalnog ureda u Zagrebu i društava Hrvatskog Crvenog križa s vlastitom pravnom osobnošcu u županijama, gradovima i općinama. Uspostavljenom organizacijskom strukturom Hrvatski Crveni križ slijedi ustroj državne uprave. Hrvatski Crveni križ neovisna je nevladina organizacija koja ispunjava humanitarne zadaće od pojedinačne ili opće potrebe uz pomoć dragovoljaca, kao i profesionalno angažiranog osoblja. Doseg i polje djelovanja Hrvatskog Crvenog križa određeno je prihvacanjem i provedbom sedam temeljnih načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa, pri čemu se vodi osobita skrb o djelotvornosti i uspješnom povezivanju zadanih načela, programa i poduzetih djelatnosti.

Kontakt:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Nacionalno društvo,

Ulica Crvenog križa 14/1

P.P. 93, HR – 10001 Zagreb

tel./fax: +385 1 4655 814; +385 1 4655 365

e-mail: redcross@hck.hr

www.hck.hr

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DONJI LAPAC

Općinsko društvo crvenog križa Donji Lapac je udruga za promicanje humanitarnih ciljeva i provodenja akcija od opće koristi koja djeluje na osnovi načela međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca . Najveći dio sadašnje djelatnosti općinskog Društva usmjeren je na povratničku populaciju stanovništva.

Predsjednik društva je Mirjana Dotlić

U javnom životu ODCK-a Donji Lapac, surađuje sa lokalnim vlastima, udrugama i institucijama koje idejno i programski slijede slične ciljeve, a osobito s ustanovama na području zdravstvene zaštite, socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

Kontakt:

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

OPĆINSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

DONJI LAPAC

Ulica Stojana Matića 27

tel./fax: + 385 (0)53 /765- 117

mobitel: 098 1308 176

e-mail:od-crvenog-kriza-donji -lapac@gs.hinet.hr

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Lapac

Dobrovoljno vatrogasno društvo Donji Lapac osnovano je 1998. god. a nastavlja tradiciju dobrovoljnog društva koje je na teritoriju općine Donji Lapac osnovano početkom 70-ih godina prošlog vijeka.

Uz maksimalan napor članova udruge, te pomoć općine i Županijske vatrogasne zajednice društvo u ovom trenutku uspiješno rade na svojim primarnim zadacima zaštite ljudi i imovine od požara i protupožarne prevencije.

Pored zapovjednika postrojbe DVD broji 12 dobrovoljnih vatrogasaca i 10 pridruženih članova. Društvo raspolaže sa jednim navalnim vozilom, cisternom i terenskim automobilom  te osnovnom pripadajućom opremom.

Predsjednik udruge je Dragan Bajić, tajnik Nikola Kljajić, a zapovjednik postrojbe Nikola Stević.

Kontakt:

DVD, Donji Lapac

Stojana Matića bb

53 250 Donji Lapac

tel./fax: + 385 (0)53 /765- 178

mob. + 385 (0)98 – 425 – 305

Sportsko društvo Donji Lapac

Na inicijativu brojnih zaljubijenika u zdrav život, sportsko i viteško natjecanje, druženje, tridesetak istinskih zaljubljenika u razne grane sporta. Dana 26.06.2002. godine na osnivačkoj skupštini Društva donijelo je odluku o formiranju sportskog društva “DONJI LAPAC”

U okviru sportskog društva “DONJI LAPAC” planirano je da djeluje:

  • nogometna sekcija
  • stolnoteniska sekcija
  • šahovska sekcija
  • košarkaška sekcija
  • ribolovna sekcija
  • sekcija sportskog plesa i dr.

Sve sekcije u zavisnosti od ostvarivanja sportskih rezultata mogu postatii samostalni klubovi. To se upravo desilo sa sekcijom sportskih ribolovaca koji su formirali samostalno Ribolovno društvo “LIPEN”. Namjera im je zaštita, upravljanje i poribljavanje lijeve obale rijeke Une te bliska suradnja sa ribolovnim udrugama općine Bihać u susjednoj BiH.

Kontakt osoba:

Ilija Obradović – predsjednik SD “Donji Lapac”

Doljani 61, 53250 Donji Lapac

Tel. +385 (0)53/765-037 ili mob. 098/245 567

Lovačka udruga OZEBLIN

Donji Lapac

Otvoreno zajedničko lovište br. XX

Lovačka udruga “OZEBLIN” osnovana je 1948. godine čija je aktivnost trajala do 1995. godine da bi ponovno zaživjela 1997. godine. Lovište udruge”OZEBLIN” graniči sa četiri lovišta:

L.D. “LIČKA PLJEŠEVICA” Korenica, L.D. “UNA” Srb, L.D. “PREDATOR” Šibenik i L.D. “KREMEN” Rakovica.

Istočni dio lovišta u najvećem dijelu graniči sa državnom granicom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, sjeverni i zapadni dio protežu se sredinom planine Plješevica, a južni dio proteže se planinom Zuleševica gdje nadalje ide jugoistočno do administrativne granice sa Zadarskom županijom.

L.U. “OZEBLIN” zakupila je lovište od Županije Ličko-Senjske na period od deset godina i to od 31.08.2001. do 31.08.2011. godine.

Područje nad kojim gospodari Lovačka udruga “Ozeblin” je brdsko planinsko područje obogaćeno šumom i gustim raslinjem, te livadama i proplancima koje su idealno stanište za raznoliku divljač.

Obiluje staništima divljih svinja, srna, zeca, jarebice poljske i kamenjarke, vuka, medvjeda, jelena, jazavca, lisice, kune, lasice, te raznih močvarica.

Također su povremena staništa i šljuke, prepelice pućpure, divljih pataka i gusaka.

Rukovodstvo na čelu sa Borom Mrđom, tajnikom Ivicom Grčevićom, lovnikom Jovom Krnjajićem, izvršnim odborom i vođama grupa koje su izvrsnom koordinacijom sa članovima udruge, te radikalnim mjerama poduzeli korake kojima se unapređuje lov kao šport.

U vrlo kratkom vremenu su obavljeni pozamašni poslovi na lovačkom domu, napravljene su nove čeke, te opravljene dotrajale, prokresani i popravljeni putevi, zasađena polja sa žitaricama poradi prehrane divljači, napravljena solišta, te poduzete mjere sa ciljem zaštite divljači od protuzakonitog lova, a koji su radovi rađeni po ekološkim standardima..

U vrlo skorašnje vrijeme lovno područje Lovačke udruge “OZEBLIN” sa svojim resursima moći će se svrstati u područje gdje će lov biti prepoznatljiv znak općine Donji Lapac čiji će standardi biti na nivou zemalja EZ-a.

Površina lovišta L.U. “OZEBLIN” 11 217 ha

Lovna: 8 510 ha

Nelovna: 2 707 ha

Pod šumom: 4 239 ha

Lovački dom: 96 m2

Broj članova: redovnih 80,

Sportsko ribolovno društvo LIPEN

Sportsko ribolovno društvo “LIPEN” Donji Lapac osnovano je 14.04. 2003 godine. Sjedište SRD-a je u Donjem Lapcu – Nebljusi (Spomen dom). U društvu djeluje tridesetak aktivnih članova.Društvo djeluje sa zadaćom da pored sportskog ribolova brine za održavanje i čuvanje čovjekove okoline, a posebno na lijevoj obali rijeke Une tj. na terenu koje pokriva općina Donji Lapac. Radi se na edukaciji mladeži, da razvija prijateljski i sportski duh i da širom promidžbom animira što veći broj građana na bavljenje ovim vidom rekreacije.Društvo djeluje i svoj rad financira isključivo od prihoda vlastite članarine, te dobrovoljnim prilozima kao i radom svojih članova.

Na vodama kojima gospodari SRD “LIPEN” Donji Lapac, imaju četiri vrste slatkovodne ribe: Pastrva potočarka, Pastrva kalifornjska, Lipen i Klen. Uočeno je da je riblji fond svih pomenutih vrsta u dosta velikom opadanju, pa se planira kroz daljnji rad SRD-a ići na poribljavanje ovih terena. Jedno od najznačajnijih okupljališta ribolovaca je poznati Štrbački buk sa svojim prelijepim slapovima, Crnoć gdje postoji pećina i veoma jak izvor pitke vode po kojem je mjesto i dobilo naziv, zatim Bjelila, Hajdučki gaz, Loskun, itd.

Presjednica SRD-a “LIPEN”

Zora Majstorović