Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA DONJI LAPAC

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI LAPAC

 

Zapisnik o radu Općinskog izbornog povjerenstva za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u općini Donji Lapac

 

Zapisnik