ZBIRNE I PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE

 

REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINA DONJI LAPAC
OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE DONJI LAPAC

 

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Donji Lapac objavljuje:

ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE DONJI LAPAC I PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJI LAPAC I PRAVOVALJANE KANDIDATURE

ZBIRNU LISTU ZA IZBOR ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE DONJI LAPAC IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOGA NARODA I PRAVOVALJANE KANDIDATURE