Obavijest o početku postupka jednostavne nabave

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI LAPAC
Jedinstveni upravni odjel

 

Obavijest o početku postupka jednostavne nabave

 

Obaviještavamo Vas da je dana 27.05.2021. godine započet postupak jednostavne nabave za predmet nabave Izgradnja pješačke staze do mjesnog groblja Vedriš u Donjem Lapcu.

Evidencijski broj nabave: JN 21/2021.

Predmet nabave: Izgradnja pješačke staze do mjesnog groblja Vedriš u Donjem Lapcu.

Dokumentacija za nadmetanje poslana je na adrese 3 (tri) gospodarska subjekta.